Od mala jsem se věnovala gymnastice, ale v dospívání mi začala vadit svázanost pohybu a žádná možnost sebevyjádření. Vtáhl mě zvuk afrických bubnů a já cítila tu volnost. Pak přišly šamanské bubny, protančené noci při rituálním slunečním tanci.

K Lídě Chrášťanské jsem chodila na kruhové tance universálního míru.

Fascinoval mne svět současného tance, navštěvovala jsem kurzy výrazového tance na taneční škole Duncan v Praze. Na Akademii sociálního umění, kde jsem studovala, jsem se seznámila s eurytmií (které se také říká viditelná řeč), se sborovým zpěvem, werbeck metodou, muzikoterapií, dramaterapií...

Hlasové kurzy u Zuzany Vlčinské (muzikoložky, která nádherně upravuje lidové písně ) a Ivy Vostárkové (hlasové pedagožky na AMU) mi otevřeli úplně novou dimenzi zpěvu.

V současné době navštěvuji taneční lekce pro dospělé ve studiu Lucie Plaché.

Seminářů a kurzů jsem absolvovala hodně od masérského výcviku, přes aqua healing, bazální stimulaci, pánevní dno a další. Profesně jsem provázela "postižené", seniory a nyní jsem na mateřské se třetím dítětem.

Mojí největší inspirací je zpěvačka a houslistka Iva Bittová.