...rozechvívání těla a hlasu přináší vibrace,
jež souznívají s každou bytostí

Pravidelné setkávání, kde vás budu provázet různými pohybovými a hlasovými technikami s prostorem pro improvizaci, a pro to co vznikne v ten daný okamžik z nás.

Budeme vnitřním zrakem poznávat prostory našeho těla, zkoumat jak mohou přirozeně ovlivnit pohyb.

Necháme rozeznít náš vnitřní hlas, který pak vyjde přirozeně ven spolu s pohybem.

Postupně uvolníme naše vnitřní napětí, bloky a myšlenky, které nám brání se přirozeně hýbat a zpívat.
Vlastní zpěv je pro nás tím nejintimnějším setkáním s hudbou a mnohdy i s námi samotnými. Je to náš hudební nástroj, který máme stále sebou.

Cílem rozhodně není dokonalý tanec a zpěv. Přála bych si, abychom poznávali, osahávali, uvědomovali si to, co se děje před tím, než začneme tančit a zpívat.

Tohle všechno pomocí jógy, výrazového tance, eurytmie, werbeck metody, meditace, relaxace, imaginace a hlavně dechových cvičení... a dobré hudby :)

Těším se na vás.

Pro koho jsou lekce určeny

Pro všechny od 15 do 100 let. Pro ty, kdo jsou otevřeni objevovat sebe sama skrze tělo a hlas.

Ale zároveň i pro ty, kterí jsou uzavření v modelu "neumím zpívat ani se hýbat", ale touží potom to změnit.

Místo a čas konání

Waldorfská škola Příbram - eurytmický sál (vedle tělocvičny)

Každý čtvrtek od 18 do 19.15 hodin

Můžete se přidat kdykoliv.

Cena a co vzít s sebou

1. lekce je zdarma.

100 kč / 1 lekci

volné a pohodlné oblečení, pití
st


dech, naše životodárná síla, na které se
jen sveze zvuk, hláska, tón, slovo... píseň